Slovenské dentálne dni 2016

Slovenské dentálne dni 2016

Slovenské dentálne dni 2016

V dňoch 7. – 8. októbra 2016 sme sa zúčastnili slovenskej dentálnej výstavy s názvom Slovenské dentálne dni 2016. Predstavili sme partnerom a záujemcom súpravy s novou elektronikou a takisto sme pripravili workshop na tému: Ergonónia práce so zubnou súpravou a mikroskopom.