Quality certificate

Diplomat Quality

Certifikáty kvality

Spoločnosť bola prvý krát certifikovaná podľa ISO 9001:1994 a EN 46 000:1996 britskou certifikačnou spoločnosťou BVQI (Bureau Veritas Quality International). Aktuálne je spoločnosť certifikovaná podľa normy EN ISO 13485:2016.

Certifikovaný systém kvality, vysoká technická úroveň, ale predovšetkým spoľahlivosť a bezpečnosť – to sú atribúty výrobcu stomatologickej techniky DIPLOMAT DENTAL s.r.o.

Z dôvodu preverenia splnenia požiadaviek v technických a právnych predpisoch sa vykonáva výrobková certifikácia v EVPÚ, a.s. Nová Dubnica.

Vstupenkou do Európy bolo získanie certifikátu pre používanie značky „CE“ (Conformité Européene) na našich výrobkoch. Spoločnosť DIPLOMAT DENTAL s.r.o. ako prvý výrobca zdravotníckej techniky na Slovensku získala oprávnenie používať značku CE.

Pacienti a užívatelia sa môžu spoľahnúť, že výrobky spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o. označené CE značkou (značka zhody CE 2460 vydaná nezávislou certifikačnou spoločnosťou DNV GL NEMKO PRESAFE AS) boli primerane zhodnotené, aby splnili prísne požiadavky Európskej únie na bezpečnosť a ochranu definované v „Medical Devices Directive“ 93/42/EHS-revízie 2007/47/EHS.

ISO 13485