Impressum

Impressum

Poznámky a upozornenia

S ohľadom na technické vlastnosti internetu sa nedá ručiť za autenticitu, správnosť a úplnosť informácií poskytovaných na internete. Nepreberá sa ani ručenie za dostupnosť alebo prevádzku predmetnej domovskej stránky a jej obsahu. Akákoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné škody, bez ohľadu na ich príčiny, vyplývajúce z používania alebo nedostupnosti údajov a informácií tejto domovskej stránky je vylúčená v rozsahu povolenom zákonom. Obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami. Uvedené informácie sú určené iba pre osobné účely. Bez súhlasu zodpovedného subjektu je zakázané akékoľvek následné využitie, predovšetkým ukladanie do databáz, kopírovanie, či akákoľvek forma obchodného využitia, ako i predávanie tretím osobám – a to i čiastočne alebo v prepracovanej forme.
Hyperlinky na www.diplomat-dental.com sú vítané. Prepojenie jednotlivých stránok našej ponuky do cudzích okien je povolené.

Pravidlá ochrany osobných údajov súvisiace s Webtracking / Google Analytics
Diplomat-Dental s.r.o. používa službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (“Google”).

Google Analytics využíva súbory cookies, ktorých účelom je pomôcť analyzovať a vylepšiť spôsoby využitia internetovej stránky. Informácie získané prostredníctvom súborov cookies o použití stránky (vrátane Vašej IP adresy), budú odoslané spoločnosti Google a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google využije tieto informácie na ohodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitami na stránke a všeobecným využívaním internetu. Spoločnosť Google môže poskytnúť tieto informácie tretej strane, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať Vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch.
Použitie súborov cookies môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo Vašom prehliadači. pozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu Vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.

Administration

Content:
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovenská Republika
Tel.: +421 / 33 / 7954 111
Fax: +421 / 33 / 7726 326
info@diplomat-dental.com

Administrator:
admin@www.diplomat-dental.com

Design:
DN GmbH, 8010 Graz