AEEDC 2016, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty

AEEDC 2016, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty

AEEDC 2016, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty

Každoročne sa naša spoločnosť DIPLOMAT DENTAL zúčastňuje na svetovej dentálnej výstave AEEDC Dubaj, Spojené Arabské Emiráty. V roku 2016 sme od 2. – 4. februára predstavili na našom stánku súpravy zo základnej triedy DA170, zo strednej triedy model DA280 2015 a súpravu z najvyššej triedy DC350. Nový interaktívny displej opäť zaznamenal mimoriadny záujem.
AEEDC je najväčšia výstava v regióne Blízkeho, Stredného Východu a Afriky. Výstava vytvára ideálny priestor pre dentistov, výrobcov a ostatných expertov z oblasti zubnej techniky na získavanie odborných poznatkov a vytváranie nových obchodných partnerstiev.
Ďakujeme naším partnerom za úspešnú spoluprácu a touto cestou by sme Vás radi pozvali na AEEDC v roku 2017.