fbpx

Jobs at Diplomat Dental

We create Dental Units and Medical Technology for the global market.
We are enthusiastic about innovations in the dental field that bring real progress. We are always looking for bright minds who are there with skill, creativity and commitment. Apply to Diplomat Dental. We would like you to be a part of it.

SK

Dualne vzdelávanie

V programe duálneho vzdelávania ponúkame možnosť pripraviť sa na budúce povolanie v moderných priestoroch slovenskej spoločnosti s dlhodobou históriou. V spolupráci so Strednou odbornou školou technickou v Piešťanoch ponúkame odbornú prax v nasledovných odboroch:

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

Počas vzdelávania u nás zabezpečíme:
praktickú prípravu na povolanie priamo v praxi –pod odborným dohľadom našich skúsených kolegov
po úspešnom ukončení štúdia sa majú možnosť študenti zamestnať na trvalá pracovný pomer

 

PONÚKAME:
Hmotné zabezpečenie študentov
osobné ochranné pracovné prostriedky
stravovanie v čase praktického vyučovania plne hradené našou spoločnosťou
Finančné zabezpečenie študentov
podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania. Jeho výška sa odvíja od prospechu študenta, jeho dochádzky a disciplíny:
odmena za produktívnu prácu od 2. ročníka vo výške 50 – 100 % minimálnej hodinovej mzdy v závislosti od navštevovaného ročníka denného štúdia, zručností študenta, kvality a náročnosti vykonanej práce.

V prípade záujmu o duálne vzdelávanie nás môžete kontaktovať na personalne@diplomat-dental.com alebo telefonicky na 0904 503 246