Quality certificate

Diplomat Quality

Certifikáty kvality

Spoločnosť bola  prvý krát certifikovaná podľa ISO 9001:1994 a EN 46 000: 1996 britskou certifikačnou spoločnosťou BVQI (Bureau Veritas Quality International). Ďalšie audity vykonával notifikovaný orgán DNV (Det Norske Veritas) podľa EN ISO 9001:1994 a EN ISO 13 486:2000, následne podľa EN ISO 9001:2000 a ISO 13485:2003.

Certifikovaný systém kvality, vysoká technická úroveň, ale predovšetkým spoľahlivosť a bezpečnosť – to sú atribúty výrobcu stomatologickej techniky DIPLOMAT DENTAL s.r.o.

Z dôvodu preverenia splnenia požiadaviek v technických a právnych predpisoch sa vykonáva výrobková certifikácia v EVPÚ, a.s. Nová Dubnica.

Vstupenkou do Európy bolo získanie certifikátu pre používanie značky „CE“(Conformité Européene) na našich  výrobkoch. Spoločnosť DIPLOMAT DENTAL s.r.o. ako prvý výrobca zdravotníckej techniky na Slovensku získala oprávnenie používať značku CE.

Pacienti a užívatelia sa môžu spoľahnúť, že výrobky spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o. označené CE značkou (značka zhody CE 0434 vydaná nezávislou certifikačnou spoločnosťou Det Norske Veritas – DNV) boli primerane zhodnotené, aby splnili prísne požiadavky Európskej únie na bezpečnosť a ochranu definované v „Medical Device Directive“ 93/42/EEC.

ISO 13485