História a tradícia

DIPLOMAT DENTAL dosahuje vysokú kvalitu svojich výrobkov vďaka skúsenostiam v oblasti vývoja a výroby stomatologickej techniky získaných počas viac ako 60 rokov činnosti.

Od roku 1997 to dokazuje svojimi presvedčivými medzinárodnými úspechmi i nový rad produktov Diplomat už tretej generácie. Pod značkou DIPLOMAT ponúkame zákazníkom po celom svete moderné a spoľahlivé výrobky stomatologickej techniky.

História našej výroby siaha do roku 1952, keď bola na Slovensku zriadená organizácia pre opravy a zákazkovú výrobu zdravotníckej techniky v rámci Závodů léčebné mechaniky, n.p. Praha, založenej v roku 1947. V roku 1949 organizácia prijala názov Chirana Praha a začala sa tvoriť éra vývoja zdravotníckej techniky v Piešťanoch.

Od roku 1960 závod v Piešťanoch spolupôsobil v rámci koncernu Chirana Stará Turá v oblasti vývoja a výroby zdravotníckej techniky s viacerými výrobcami v rámci celého Československa.

 

Centralistické riadenie bolo v roku 1990 odstránené a výrobný závod Chirana Piešťany sa po rozpade koncernu osamostatnil. Od roku 1997 sa stala Chirana-Dental, s.r.o. Piešťany právnym subjektom. Nadväzujúc na predchádzajúcu históriu od roku 1952, nový závod v Piešťanoch získal celý výrobný program Chirany Praha a sme vďační za našu históriu či už získaním celého výrobného programu Chirana Praha pre nový závod v Piešťanoch, alebo spoločnou históriou v rámci koncernu Chirana, ktorá bola veľmi dynamickým subjektom s vlastným výskumným ústavom, špecializovanými zložkami pre zahraničný obchod, dodávok investičných celkov a medzinárodnej spolupráce.

Chirana-Dental, s.r.o. urobila od roku 1997 výrazné zmeny v oblasti koncentrácie výrobných a vývojových kapacít. Zamerala sa výhradne na stomatologickú techniku, posilnenie komerčných a servisných činností a uviedla značku DIPLOMAT na svetové trhy. Zvýšila sa kapitálová vybavenosť a od základu sa inovovali výrobné technológie a organizačná štruktúra spoločnosti.

Po dlhoročnom úspešnom pôsobení značky DIPLOMAT na trhu sme pre lepšie odlíšenie produktov našej spoločnosti od iných dodávateľov stomatologickej techniky zmenili v roku 2012 obchodné meno Chirana-Dental, s.r.o. na DIPLOMAT DENTAL s.r.o., a tak sme začali písať ďalšiu kapitolu v našej histórii.